جمعه، ۲۸ دی ۱۳۹۷
  • بسم الله

    اول دفتر به نامِ ایزدِ دانا* صانعِ پروردگار، حَیّ توانا اکبر و اعظم، خدایِ عالَم …

    ادامه نوشته