اصول و فنون پژوهش در گستره دین‌پژوهی

کتاب اصول و فنون پژوهش (در گستره دین پژوهی) اثر آقای دکتر احد فرامرز قراملکی دانشیار دانشگاه تهران به سفارش معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه تدوین و به چاپ رسیده است. کتاب مزبور اثری است، در نوع خود نو و بدیع که خلأ آن در حوزه دین‌پژوهی برای همه دین‌پژوهان و کاوشگران عرصه مطالعات دینی محسوس بود.

این کتاب در پنج بخش و بیست اصل تحت عناوین زیر تدوین شده است:

بخش اول: پژوهش و بهره وری آن، با ۶ اصل بخش دوم: اصول و فنون تشخیص مسأله، با ۵ اصل بخش سوم: اصول و فنون تعریف، تحلیل و نقد، با ۵ اصل بخش چهارم: روی‌آوردها و روش‌ها، با ۴ اصل بخش پنجم: نمونه ای از دین‌پژوهی روشمند و فرایند تدوین مقاله پژوهشی.

در مقدمه چاپ دوم این کتاب ارزشمند می‌خوانیم:

(بیشتر…)

ادامه خواندن اصول و فنون پژوهش در گستره دین‌پژوهی